Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Plán VO IA MPSVR SR » Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v IV. Štvrťroku 2013 (01.10.2013-31.12.2013)

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v IV. Štvrťroku 2013 (01.10.2013-31.12.2013)

v zmysle § 102 ods . 4 zákona č . 25/2006 Z . z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Predmet zákazky

Celková hodnota zákazky ( vrátane DPH)

Úspešný uchádzač

Dodávka kalendárov, diárov a gravírovanie

3.127,00 €

GGT a.s.

Pracovné kancelárske stoličky

23.616,00 €

Štúdio K.F.A. architektúra a design studio spol. s r.o.

Poskytnutie právnych služieb

23.760,00 €

Martin Pavle s.r.o.

Poskytnutie zmierovacích služieb

22.800,00 €

JUDr. Čollák & JUDr. Weiczen & JUDr. Vanko & partners

Kompetenčný model projektového manažéra

23.760,00 €

KREDIT s.r.o. – spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých