Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Plán VO IA MPSVR SR » Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v IV. štvrťroku 2012 (01.10.2012-31.12.2012)

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v IV. štvrťroku 2012 (01.10.2012-31.12.2012)

v zmysle § 102 ods . 4 zákona č . 25/2006 Z . z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Predmet zákazky

Celková hodnota zákazky (vrátane DPH)

Úspešný uchádzač

Nákup kancelárskych stoličiek 12 ks

5 501,00

GGT, a.s., Prístavná 1,

Bratislava

Posúdenie zmlúv o partnerstve

5.760,00

HAMALA KLUCH VÍGLASKÝ s.r.o., Poštová 3, Bratislava