Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Plán VO IA MPSVR SR » Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v III. Štvrťroku 2013 (01.07.2013-30.09.2013)

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v III. Štvrťroku 2013 (01.07.2013-30.09.2013)

v zmysle § 102 ods . 4 zákona č . 25/2006 Z . z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Predmet zákazky

Celková hodnota zákazky (vrátane DPH)

Úspešný uchádzač

Kúpna zmluva č. ÚVTOS a ÚUV

41.738,20 €

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby

Hardvér a sotvér na potlač prístupových kariet

4.779,60 €

IT Solutions s.r.o.