Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Plán VO IA MPSVR SR » Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v III. Štvrťroku 2011 (01.07.2011-30.09.2011)

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v III. Štvrťroku 2011 (01.07.2011-30.09.2011)

v zmysle § 102 ods . 4 zákona č . 25/2006 Z . z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Predmet zákazky

Celková hodnota zákazky (vrátane DPH)

Úspešný uchádzač

Jazykové vzdelávanie

2146,50 €

Students International Slovakia, s.r.o.