Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Plán VO IA MPSVR SR » Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v I. štvrťroku 2013 (01.01.2013-31.03.2013)

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou zadaných Fondom sociálneho rozvoja v I. štvrťroku 2013 (01.01.2013-31.03.2013)

Neboli realizované zákazky nad 1000 EUR.