Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Plán VO IA MPSVR SR » Plán VO FSR 2011

Plán verejného obstarávania na Fonde sociálneho rozvoja na rok 2011

P.č. Predmet zákazky Tovary /služby Kód CPV Zdroj financovania Predpokl. hodnota (€) Predpokl. postup VO Predpokl. začiatok VO Trvanie zmluvy/ rámcovej dohody
1. Kancelársky papier tovar 30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier ŠR/ZaSI 3200 € CVO s minist. 1/2011 12 mesiacov
2. tonery tovar 30125100-2 Tonerové náplne SR/ZaSI 30000 € CVO s minist. 01/2011 12 mesiacov
3. Kancelárske potreby tovar 30192000-1 Kancelárske potreby SR/ZaSI 80000 € CVO s minist. (podlimit) 03/2011 48 mesiacov
4. Kancelárske potreby tovar 30192000-1 Kancelárske potreby SR/ZaSI 7000 € Zákazka s nízkou hodnotou 01/2011 Spolu s MPSVR SR
5. Výpočtová technika tovar 30121100-4 Fotokopírovacie stroje, SR/ZaSI 7000 € Zákazka s nízkou hodnotou 06/2011 jednorazovo
6. Propagačné materiály tovar 22462000-6 Propagačný materiál SR/ZaSI 9000 € Zákazka s nízkou hodnotou 10/2011
7. Kancelársky nábytok tovar 39130000-2 Kancelársky nábytok SR/ZaSI 2000 € Zákazka s nízkou hodnotou 6/2011 jednorazovo
8. Služby notára služba 79130000-4 Právna dokumentácia a overovanie SR/ZaSI 1000 € Zákazka s nízkou hodnotou
12 mesiacov
9. Právne služby služba 79100000-5 Právne služby SR/ZaSI Do 30000 € Zákazka s nízkou hodnotou 6/2011 12 mesiacov
9. Aktualizácie pre antivírus na ďalšie 2 roky (110ks) tovar 48761000-0 Antivírusový softvérový balík SR/ZaSI 4000 € Zákazka s nízkou hodnotou do 27.9.2011 24 mesiacov
10. Aktualizácie pre antispam na ďalšie 2 roky (110ks) tovar 48761000-0 Antivírusový softvérový balík SR/ZaSI 4900 € Zákazka s nízkou hodnotou do 15. 11. 2011 24 mesiacov
11. Telekomunikačné služby Služby a tovar 64220000-4 Telekomunikačné služby okrem telefónnych a prenosu údajov, 32250000-0 Mobilné telefóny SR/ZaSI 34 500 € Podprahová zákazka 07/2011 24 mesiacov
18. Pozáručný servis na multifunkčné zariadenia (tlačiarne a kopírky) služby 50313200-4 Údržba fotokopírovacích strojov SR/ZaSI Do 30000 € Zákazka s nízkou hodnotou 03/2011 36 mesiacov

Vypracoval : Mgr. Róbert Gogulka

Predkladá: Mgr. Petra Havelková, riaditeľka odboru všeobecnej správy

Schválil: Marek Hojsík, generálny riaditeľ FSR