Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

Názov obstarávania: odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice

Predpokladaná hodnota zákazky: 583.33 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Košice I
Lehota na predkladanie ponúk: 02.04.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 157.2 KB)