Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Občerstvenie počas vzdelávania

Občerstvenie počas vzdelávania

Názov obstarávania: Občerstvenie počas vzdelávania
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Prenčov
Obecný úrad 300
969 73 Prenčov
IČO 00320943
www.prencov.sk prencov@prencov.sk 045 / 672 62 44
Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 120,00 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Banská Štiavnica
Lehota na predkladanie ponúk: 06.02.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 325.6 KB)