Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Notebook

Notebook

Názov obstarávania: Notebook
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

DYNAMIS. Konštantínova 6. 080 01 Prešov

Predpokladaná hodnota zákazky: 1178 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Prešov
Lehota na predkladanie ponúk: 21.08.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 511.4 KB)