Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Notebook, Tlačiareň

Notebook, Tlačiareň

Názov obstarávania: Notebook, Tlačiareň
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves

Predpokladaná hodnota zákazky: 1300 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Sabinov
Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 125.2 KB)