Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Národný projekt III-2/A: Vzdelávanie a príprava pre trh práce – „Nemecký jazyk - začiatočníci“ a Národný projekt III-2/B: Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie – „Nemecký jazyk - začiatočníci“

Národný projekt III-2/A: Vzdelávanie a príprava pre trh práce – „Nemecký jazyk - začiatočníci“ a Národný projekt III-2/B: Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie – „Nemecký jazyk - začiatočníci“

Názov obstarávania: Národný projekt III-2/A: Vzdelávanie a príprava pre trh práce - „Nemecký jazyk - začiatočníci“ a Národný projekt III-2/B: Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - „Nemecký jazyk - začiatočníci“
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Komárno

Predpokladaná hodnota zákazky: 10022 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Komárno
Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 151.9 KB)