Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Národný projekt III-2/A: Vzdelávanie a príprava pre trh práce – „Nemecký jazyk - začiatočníci“ a Národný projekt III-2/B: Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie – „Nemecký jazyk - začiatočníci“

Národný projekt III-2/A: Vzdelávanie a príprava pre trh práce – „Nemecký jazyk - začiatočníci“ a Národný projekt III-2/B: Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie – „Nemecký jazyk - začiatočníci“

Názov obstarávania: Národný projekt III-2/A: Vzdelávanie a príprava pre trh práce – „Nemecký jazyk - začiatočníci“ a Národný projekt III-2/B: Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie – „Nemecký jazyk - začiatočníci“
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Nám. M. R. Štefánika č. 9
945 01 Komárno

Predpokladaná hodnota zákazky: 10022 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Komárno
Lehota na predkladanie ponúk: 15.08.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 14.2 KB)