Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Nákup výpočtovej techniky

Nákup výpočtovej techniky

Názov obstarávania: Nákup výpočtovej techniky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

ISPA Prešov, s.r.o.
Sabinovská 1
080 01 Prešov

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 491,81 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Prešov
Lehota na predkladanie ponúk: 20.12.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 697.2 KB)