Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Nákup odbornej literatúry a časopisov

Nákup odbornej literatúry a časopisov

Názov obstarávania: Nákup odbornej literatúry a časopisov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Mládež pre budúcnosť Slovensko n.o. (Junior Achievement Slovensko. n.o.)
Sídlo: Galvaniho 7/D. 821 04 Bratislava
IČO: 42166292
DIČ: 2022649079
Telefón: 02/482 090 40
Fax: 02/482 090 41
Stránkové hodiny: 9.00 - 16.00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Marcela Havrilová
e-mail: jasr@jasr.sk
Organizácia registrovaná na Obvodnom úrade v Bratislave pod číslom OVVS-21600/255/2008-NO

Predpokladaná hodnota zákazky: 6000 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava II
Lehota na predkladanie ponúk: 19.09.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 140.4 KB)