Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Nákup: Notebook, OS, Multifunkčné tlačové zariadenie

Nákup: Notebook, OS, Multifunkčné tlačové zariadenie

Názov obstarávania: Nákup: Notebook. OS. Multifunkčné tlačové zariadenie
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice

Predpokladaná hodnota zákazky: 1032.49 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Košice I
Lehota na predkladanie ponúk: 02.04.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 157.6 KB)