Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Nákup kancelárskych stoličiek

Nákup kancelárskych stoličiek

Názov obstarávania: Nákup kancelárskych stoličiek
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 4680,00 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 19.11.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 636.5 KB)