Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Nákup 8 kusov stolových počítačov

Nákup 8 kusov stolových počítačov

Názov obstarávania: Nákup 8 kusov stolových počítačov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Ševčenkova 21. 851 01 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 3400 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava V
Lehota na predkladanie ponúk: 03.02.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 142.1 KB)