Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Nákup : 1 ks Notebook, 1 ks Multifunkčné tlačové zariadenie

Nákup : 1 ks Notebook, 1 ks Multifunkčné tlačové zariadenie

Názov obstarávania: Nákup : 1 ks Notebook, 1 ks Multifunkčné tlačové zariadenie
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice

Predpokladaná hodnota zákazky: 1032,49 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Košice I
Lehota na predkladanie ponúk: 15.05.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 166.9 KB)