Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Murár

Murár

Názov obstarávania: Murár
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Šafárikova 112. 048 01 Rožňava

Predpokladaná hodnota zákazky: 9750 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Rožňava
Lehota na predkladanie ponúk: 25.11.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 2.2 MB)