Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Montér suchých stavieb

Montér suchých stavieb

Názov obstarávania: Montér suchých stavieb
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Lučenec
F. Lehára 18. 984 01 Lučenec

Predpokladaná hodnota zákazky: 9900 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 262.8 KB)