Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia

Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia

Názov obstarávania: Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Slavkovce
072 17 Slavkovce 115
Kontaktná osoba:
Ing. Iveta Pavliková, starostka obce
Tel.: 0905693194

Predpokladaná hodnota zákazky: 2600 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Michalovce
Lehota na predkladanie ponúk: 03.10.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru DOC, veľkosť 490 KB)