Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia

Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia

Názov obstarávania: Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Sliepkovce, zastúpená starostom Kamilom Mindom
Sídlo: Sliepkovce 163, 072 37 Lastomír
IČO: 00325783
Telefón: 056/6493114, 0911357288
Kontaktná osoba: Kamil Minda

Predpokladaná hodnota zákazky: 4300 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Michalovce
Lehota na predkladanie ponúk: 27.08.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 760 KB)