Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Mobilné telefóny a telekomunikačné služby pre členov OH

Mobilné telefóny a telekomunikačné služby pre členov OH

Názov obstarávania: Mobilné telefóny a telekomunikačné služby pre členov OH
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Žiar nad Hronom
Š. Moysesa č. 46, 96501 Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
Telefon: 045/6787136
Fax: 045/6787155
Kontaktná osoboa: Ing. Iveta Vájová
email: iveta.vajova@ziar.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1080 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Žiar nad Hronom
Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 287.8 KB)