Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » medializácia

medializácia

Názov obstarávania: medializácia
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
040 01 Košice

Predpokladaná hodnota zákazky: 1916,67 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Košice I
Lehota na predkladanie ponúk: 15.05.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 164.3 KB)