Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Materiál na muzikoterapiu

Materiál na muzikoterapiu

Názov obstarávania: Materiál na muzikoterapiu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Centrum Slniečko, n.o.
Farská 9
949 01 Nitra

simona.nagy@centrumslniecko.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 448,96 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Nitra
Lehota na predkladanie ponúk: 14.01.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 4.2 MB)