Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Marketing a manažment v cestovnom ruchu

Marketing a manažment v cestovnom ruchu

Názov obstarávania: Marketing a manažment v cestovnom ruchu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J. Jiskru 249/6. 960 09 Zvolen

Predpokladaná hodnota zákazky: 9999 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Zvolen
Lehota na predkladanie ponúk: 14.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 90.8 KB)