Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Manažment a personálny manažment

Manažment a personálny manažment

Názov obstarávania: Manažment a personálny manažment
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Nové Zámkky
F. Kapisztóryho č. 1. 940 36 Nové Zámky

Predpokladaná hodnota zákazky: 9888 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Nové Zámky
Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 345.4 KB)