Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Kuchár

Kuchár

Názov obstarávania: Kuchár
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

ÚRAD PRÁCE. SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BREZNO
Rázusova 40. 977 01 Brezno

Predpokladaná hodnota zákazky: 9000 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Brezno
Lehota na predkladanie ponúk: 19.03.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 193.2 KB)