Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Kuchár - čašník - vzdelávanie a príprava pre trh práce

Kuchár - čašník - vzdelávanie a príprava pre trh práce

Názov obstarávania: Kuchár - čašník - vzdelávanie a príprava pre trh práce
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi

Predpokladaná hodnota zákazky: 10000 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Prievidza
Lehota na predkladanie ponúk: 17.04.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 8.5 KB)