Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Kozmetička

Kozmetička

Názov obstarávania: Kozmetička
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Predpokladaná hodnota zákazky: 5133 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Galanta
Lehota na predkladanie ponúk: 09.05.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1 MB)