Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Kozmetička

Kozmetička

Názov obstarávania: Kozmetička
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Farbiarska 57. 064 01 Stará Ľubovňa

Predpokladaná hodnota zákazky: 15576 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Stará Ľubovňa
Lehota na predkladanie ponúk: 12.12.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 254 KB)