Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Konzultant pre publicitu a monitorovanie a Finančný manažér

Konzultant pre publicitu a monitorovanie a Finančný manažér

Názov obstarávania: Konzultant pre publicitu a monitorovanie a Finančný manažér
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Stročín

Stročín 15. 089 01 Stročín

Predpokladaná hodnota zákazky: 0 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Svidník
Lehota na predkladanie ponúk: 28.12.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 90 KB)