Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » ,,Kamerový systém + Vysielačky´´ k projektu s názvom: ,,Pomáhať a chrániť pomocou občianskych hliadok v obci Žehra´´ s kódom ITMS 27120130625.

,,Kamerový systém + Vysielačky´´ k projektu s názvom: ,,Pomáhať a chrániť pomocou občianskych hliadok v obci Žehra´´ s kódom ITMS 27120130625.

Názov obstarávania: ,,Kamerový systém + Vysielačky´´ k projektu s názvom: ,,Pomáhať a chrániť pomocou občianskych hliadok v obci Žehra´´ s kódom ITMS 27120130625.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Žehra
Sídlo: Žehra 104, 053 61 Spišské Vlachy
IČO: 00329819
DIČ: 2021331565
Telefón: 0904/462321
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Seitz
e-mail: lenka.tothova@seitztothova.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2400 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Spišská Nová Ves
Lehota na predkladanie ponúk: 18.02.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 766.7 KB)