Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Grafické práce pre 5 publikácií pre národný projekt Múzeá tretej generácie

Grafické práce pre 5 publikácií pre národný projekt Múzeá tretej generácie

Názov obstarávania: Grafické práce pre 5 publikácií pre národný projekt Múzeá tretej generácie
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16

Predpokladaná hodnota zákazky: 2333 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 16.04.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 118.9 KB)