Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Grafická úprava a tlač edukačných a informačných materiálov a letákov

Grafická úprava a tlač edukačných a informačných materiálov a letákov

Názov obstarávania: Grafická úprava a tlač edukačných a informačných materiálov a letákov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 500 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Liptovský Mikuláš
Lehota na predkladanie ponúk: 20.02.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 283.1 KB)