Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Finančný manažér

Finančný manažér

Názov obstarávania: Finančný manažér
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Gemerský Jablonec,
Adresa: Gemerský Jablonec 277
98035 Gemerský Jablonec
IČO: 00318710
DIČ: 2021220123
Riaditeľ : Július Agócs
kontaktná osoba: Július Agócs
telefón: 047/5812140
e-mail: gemerskyjablonec@stonline.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2775,83 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Rimavská Sobota
Lehota na predkladanie ponúk: 16.02.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 132.2 KB)