Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Finančný manažér

Finančný manažér

Názov obstarávania: Finančný manažér
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Sútor
Sídlo: Sútor 34, 980 01 Rimavské Janovce
Zastúpený: Tibor Balog, starosta
IČO: 00319082
DIČ: 2021230442
Telefón: 0475698028
E-mail: obecsutor@mail.t-com.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2000 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Rimavská Sobota
Lehota na predkladanie ponúk: 09.07.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 338.2 KB)