Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Finančný manažér

Finančný manažér

Názov obstarávania: Finančný manažér
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Ďurkov

Ďurkov 274, 044 19 Ďurkov

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 875,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Košice - okolie
Lehota na predkladanie ponúk: 17.06.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 190.6 KB)