Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Externý manažment/implementácia

Externý manažment/implementácia

Názov obstarávania: Externý manažment/implementácia
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Krivany, Záhraná 46, 082 71 Krivany
IČO: 00327298
Štatutárny zástupca a kontaktná osoba: Ján Šejirman - starosta obce
Tel: 051/4572 055
e-mail: starosta@krivany.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 760,00 eur EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Sabinov
Lehota na predkladanie ponúk: 08.08.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 337.9 KB)