Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Expert na tvorbu programu prevencie sociálno-patologických javov

Expert na tvorbu programu prevencie sociálno-patologických javov

Názov obstarávania: Expert na tvorbu programu prevencie sociálno-patologických javov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Zbudské Dlhé

Zbudské Dlhé 90

067 21 Koškovce

Predpokladaná hodnota zákazky: 3900 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Humenné
Lehota na predkladanie ponúk: 30.09.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 107 KB)