Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Expert na monitorovanie stratégie

Expert na monitorovanie stratégie

Názov obstarávania: Expert na monitorovanie stratégie
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

OZ Partnerstvo

Svätoplukova 2. 984 01 Lučenec

Predpokladaná hodnota zákazky: 0 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 08.07.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 84.5 KB)