Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Efektívna gazdiná a nemecký jazyk pre výkon čistiacich a upratovacích služieb – odborná terminológia

Efektívna gazdiná a nemecký jazyk pre výkon čistiacich a upratovacích služieb – odborná terminológia

Názov obstarávania: Efektívna gazdiná a nemecký jazyk pre výkon čistiacich a upratovacích služieb - odborná terminológia
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

Predpokladaná hodnota zákazky: 9990 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Považská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk: 13.04.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 136 KB)