Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Efektivna gazdiná a chyžná

Efektivna gazdiná a chyžná

Názov obstarávania: Efektivna gazdiná a chyžná
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 40
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Predpokladaná hodnota zákazky: 9878 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Nové Mesto nad Váhom
Lehota na predkladanie ponúk: 23.08.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 318.5 KB)