Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Dodávka popisovateľných tabúľ s príslušenstvom

Dodávka popisovateľných tabúľ s príslušenstvom

Názov obstarávania: Dodávka popisovateľných tabúľ s príslušenstvom
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 353,40 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 13.05.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.8 MB)