Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Dodávka pier pre publicitu a informovanosť

Dodávka pier pre publicitu a informovanosť

Názov obstarávania: Dodávka pier pre publicitu a informovanosť
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
PSČ: 813 70
Bratislava 1

Predpokladaná hodnota zákazky: 166,66 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 31.10.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 159.2 KB)