Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Dodanie stravných lístkov

Dodanie stravných lístkov

Názov obstarávania: Dodanie stravných lístkov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Radošina
Školská 416, 95605 Radošina
Tel., fax: 038/53 98 184
E-mail: starosta@radosina.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 14700 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Topoľčany
Lehota na predkladanie ponúk: 11.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 246.2 KB)