Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom platobných kariet

Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom platobných kariet

Názov obstarávania: Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom platobných kariet
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 39900 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 13.08.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 311.5 KB)

Verejný obstarávateľ odporúča potenciálnym záujemcom, ktorí si stiahnu súťažné podklady odoslať o tom informáciu na emailovú adresu kontaktnej osoby (vo.nptsp@fsr.gov.sk ) pre prípadné oznámenie vysvetľovania súťažných podkladov.