Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Barman

Barman

Názov obstarávania: Barman
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
Škultétyho 1577/8. 955 01 Topoľč

Predpokladaná hodnota zákazky: 3600 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Topoľčany
Lehota na predkladanie ponúk: 14.11.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 272.8 KB)