Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Barman a Kuchár

Barman a Kuchár

Názov obstarávania: Barman a Kuchár
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
Škultétyho 1577/8. 955 01 Topoľčany

Predpokladaná hodnota zákazky: 8000 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Topoľčany
Lehota na predkladanie ponúk: 06.10.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 300.5 KB)