Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Aranžér/ka kvetov

Aranžér/ka kvetov

Názov obstarávania: Aranžér/ka kvetov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
Ul. Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

Predpokladaná hodnota zákazky: 9990,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Revúca
Lehota na predkladanie ponúk: 31.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 392.5 KB)